Barresi decries plan to eliminate Oklahoma tests

Oklahoman Published: April 15, 2014