Photo Gallery: OU men vs. Kansas: Monday, February 23, 2009 10/21