Photo Gallery: Thunder vs. Celtics, Sunday, Nov. 7, 2010 9/20