Photo Gallery: Storms move through Kansas, Illinois, Missouri 6/18