Iron Thistle Festival 12/19

Dave Robinson of Atlanta, Georgia throws the four stone (56 pound) weight during the Iron Thistle Festival in Yukon, Saturday, April 28th, 2012. PHOTO BY HUGH SCOTT, FOR THE OKLAHOMAN ORG XMIT: KOD