Photo Gallery: OU-Kansas State, Sept. 22, 2012 59/95