Photo Gallery: Thunder vs. Pistons, Nov. 9, 2012 19/23