Photo Gallery: Thunder-Hornets: Friday, Nov. 16, 2012 17/18