White Christmas 2012 - Photo Gallery 4/8

Downtown OKC street