Photo Gallery: White Christmas 2012 4/8

Downtown OKC street