Photo Gallery: NCAA Tournament: OU vs. San Diego State 5/26