Photo Gallery: NCAA Tournament: OU vs. San Diego State 20/26