Photo Gallery: Today is Blake Shelton's birthday: Photos through the years 20/66

THE VOICE -- Season: 1 -- Pictured: Blake Shelton -- Photo By: Matthew Rolston/NBC