Article Photos: Tisdale entertains OU fans 7/202

Former OU basketball player Wayman Tisdale. OU-OSU 1985. ORG XMIT: KOD