Article Photos: Speak softly? Not Slingin' Sam Bradford 1/2