Trail camera near Atoka snaps a mountain lion - Article Photos 1/2

This mountain lion was captured on Ryan Ritter’s trail camera near Atoka in southeastern Oklahoma. PHOTO PROVIDED