Static on Tour - Episode 50 - Sugar Free Allstars - Article Photos 11/14

The Sugar Free Allstars perform at the Oklahoma City Zoo