Article Photos: Pendleton, Thomas show draws viewer into work 3/6

"Beyond the Borders" by Ben Pendleton