Article Photos: Nigerian-American actor Nyambi Nyambi Sooner born and bred 3/3

“Mike  and  Molly”  actor Nyambi Nyambi  is a big  basketball fan. Photos provided  by Bobby Quillard