Article Photos: Oklahoma music stars react online to Whitney Houston's death 1/1

 Whitney Houston (AP file)