What to do in Oklahoma on Nov. 8, 2012: Hear Aerosmith at Chesapeake Energy Arena - Article Photos 1/1