Article Photos: Future Oklahoma State freshmen show skills in Faith 7 game 1/8