How kayaking brought Arezou Motamedi from Iran to Oklahoma City - Article Photos 1/7

Arezou Motamedi practicing for the Oklahoma Regatta on the Oklahoma River in Oklahoma City Tuesday, Oct. 1, 2013. Photo by Paul B. Southerland, The Oklahoman PAUL B. SOUTHERLAND - PAUL B. SOUTHERLAND