Article Photos: Obama: Washington has 'taken eye off' the economy 5/10