Share “Oklahoma metals and coins: April 10, 2012”

Oklahoma metals and coins: April 10, 2012

Oklahoman Published: April 10, 2012
Advertisement

Metals

Gold Coins

Bid Change

Bid Change

Gold, N.Y. troy oz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1642.50

Silver, N.Y. troy oz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$31.513

Copper, N.Y.,lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$3.7160

Aluminum, per lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0.9316

Platinum, N.Y. troy oz. . . . . . . . . . . . . . . .$1613.60

Lead (metric ton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1994.00

Zinc, lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0.8960