Kansas State TCU Football

Kansas State quarterback Collin Klein (7) scores a touchdown against TCU during the third quarter of an NCAA college football game, Saturday, Nov. 10, 2012, in Fort Worth, Texas. (AP Photo/LM Otero) ORG XMIT: TXMO117
Kansas State quarterback Collin Klein (7) scores a touchdown against TCU during the third quarter of an NCAA college football game, Saturday, Nov. 10, 2012, in Fort Worth, Texas. (AP Photo/LM Otero) ORG XMIT: TXMO117

Related Articles: